BAS zoekt trainers!

Bewegen, bewegen, bewegen. Zelfs de gezondheidsraad adviseert dat van harte, vooral voor ouderen! Daarom zoekt BAS (Blijf Actief bij de Sportvereniging project van Solis in samenwerking met diverse sportverenigingen) vrijwilligers die nog een uurtje over hebben voor een supergoed doel waar we allemaal ooit eens mee te maken krijgen! Bewegen daar weten we bij de vereniging alles van! Maar vervolgens worden we een dagje ouder! En dan? Dan moeten we langer thuis blijven wonen, ook al worden we ouder met kwaaltjes. Want natuurlijk krijgen we kwaaltjes. Zoals Prinses Margriet zei: “als je 60 bent geweest en je hebt geen kwaaltjes dan leef je niet meer!
Bij dat zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, hoort dus blijven bewegen! En wat we ontdekken is dat opa’s en oma’s, vaders en moeders dát nogal eens vergeten! Letterlijk of figuurlijk. Juist als mensen geheugenproblemen krijgen is bewegen extra belangrijk, hebben doktoren ontdekt.
In Deventer heeft Zorggroep Solis besloten om met 2 speciale programma’s thuiswonende ouderen zo vroeg mogelijk de kans te geven om op een gezellige manier te blijven bewegen. Op dit moment gebeurt dat met veel succes sinds 2 jaar bij voetbalvereniging Helios. Eerst meedoen aan het programma DOET: Deventer Oefenprogramma Thuiswonende, geheel begeleid door Solis, met daarna BAS.
Naast nu in Deventer Zuid, wil Solis ook in Deventer Noord starten, en Sportpark Borgele is daarvoor een zeer geschikte locatie, buiten, maar ook binnen bij FC RDC en/of bij KarroDeux. Daarna, als dat ook een succes wordt, is Sportpark Zandweerd of één van de andere Deventer sportparken ook een optie. Uiteindelijk zou in zoveel mogelijk wijken, zo dicht mogelijk bij de thuiswonende ouderen, een mogelijkheid moeten zijn om te blijven bewegen!
Om BAS te realiseren zou een groep van meerdere trainers prachtig zijn, vrijwilligers die zelf een korte training krijgen, en die dan één of twee keer in de week aan ouderen driekwartier bewegingsoefeningen willen geven, maar waarbij BAS dan wel door blijft gaan bij ziekte en vakantie! Natuurlijk is er na afloop altijd nog een halfuurtje gezellig koffiedrinken (met wat lekkers)!

Daarom de OPROEP aan leden/vrijwilligers/geïnteresseerden, met affiniteit met de doelgroep ouderen, om zich op te geven voor deze zeer dankbare taak!
De eerstvolgende Training voor trainers zal plaatsvinden in september a.s.! Waarschijnlijk op een vrijdag. De dagen voor BAS zullen te zijner tijd worden afgesproken!
DOE jij mee met BAS?! Mail met Susan Vrijkotte, susan.vrijkotte@zorggroepsolis.nl