Thomasvaer & Pieternel 6 januari a.s.

Op dit moment wordt er druk geschreven aan de nieuwe editie van Thomasvaer en Pieternel. Zij zullen ons op 6 januari a.s. verblijden met een bezoek tijdens onze nieuwjaarsreceptie en dan traditioneel terugblikken op het afgelopen jaar/seizoen. Heeft u leuke/noemenswaardige/grappige/droevige/interessante verhalen of anekdotes over FC RDC of haar leden, mail deze dan z.s.m. maar uiterlijk 15 december a.s. naar haver331@kpnmail.nl (Dirk Oppenhuizen). Bij voorbaat dank !