Nieuwsbrief bestuur december 2017

Sluiting clubhuis tijdens de feestdagen
Het clubhuis is gesloten voor alle activiteiten vanaf 24 december t/m 3 januari.

Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 6 januari vanaf 15.00 uur is de nieuwjaarsreceptie van FC RDC. Graag ontvangen wij u vanaf 15.00 uur in ons clubhuis. Om 16.00 uur zullen Thomasvaer & Pieternel traditiegetrouw hun visie op het afgelopen jaar geven. Wij verheugen ons op uw komst !

Klaverjasmarathon
Zaterdag 13 januari vindt de jaarlijkse klaverjasmarathon om de Marten Ledeboer Cup plaats in het clubhuis van FC RDC. Dit jaar valt FC RDC de eer te beurt om dit evenement te organiseren, de organisatie verwacht circa 100 deelnemers van diverse voetbalverenigingen uit Deventer. Aanvang 10.00 uur en geschat einde 17.00 uur. Meer info en eventuele inschrijvingen (nog t/m 24 december a.s.) via Hans Meulenbrug op hg.meulenbrug@home.nl

Vrijwilligersmiddag/avond 3 februari 2018
Zaterdag 3 februari organiseren we de vrijwilligersavond om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet bij onze vereniging. Het belooft een gezellige en afwisselende middag/avond te worden. We verzoeken alle vrijwilligers dus vast om deze datum in de agenda’s af te blokken. Nadere en gedetailleerde info volgt z.s.m.

Huldiging jubilarissen
In verband met het ontbreken van de juiste informatie en het checken van de beschikbare informatie, laat het huldigen van onze jubilarissen helaas erg lang op zich wachten. Dit stond gepland voor de ALV van 13 december jl. Uit de inventarisatie door onze secretaris bleek het echter om meer dan 60 personen te gaan. Als bestuur willen wij ieder jubilerend lid de tijd en aandacht geven die hij of zij verdient. Daarom zullen wij in 2018 de betreffende jubilarissen alsnog in het zonnetje zetten. Het bestuur verontschuldigt zich voor het feit dat e.e.a. dermate lang duurt, maar kiest er anderzijds bewust voor om dit proces zorgvuldig uit te voeren. Wij hopen op uw begrip hiervoor, waarbij wij ons terdege realiseren dat dit gevoelig ligt/kan liggen.

Beëindiging werkzaamheden interim bestuur/nieuwe bestuursleden gezocht
In oktober 2015 is het huidige interim bestuur met veel inzet en plezier aan haar klus begonnen. Destijds gaven de interim bestuurders al aan dat het om een tijdelijke periode zou gaan. Aan het einde van dit lopende seizoen zullen Marcel Evers (penningmeester), Luuk Preusterink (jeugd), Karel Turfboer (technische zaken/voetbalcommissie) en Barry Stegeman (voorzitter) hun taken neerleggen. Inmiddels is Eelko van Pluuren als bestuurslid gestart om de werkzaamheden van Marcel Evers over te nemen. Eelko is tijdens de laatste ALV officieel benoemd tot penningmeester. Daar zijn we blij mee en we feliciteren Eelko dan ook van harte met deze nieuwe functie. Blijft staan dat er diverse vacatures gaan ontstaan binnen het bestuur. We zoeken per aankomend seizoen dus een bestuurslid jeugdzaken, bestuurslid technische zaken en een nieuwe voorzitter.
Het is van groot belang dat deze vacatures z.s.m. ingevuld gaan worden en we verzoeken u dan ook om na te denken over mogelijke kandidaten voor deze vacatures. Hiertoe kunt u zich wenden tot Paul van Gurp; meneervangurp@gmail.com

Tevens zoekt de vereniging met spoed leden voor de sponsorcommissie. Door ziekte heeft ons boegbeeld Ge Broeknellis zijn werkzaamheden helaas moeten staken. Hierdoor valt er een groot gat binnen deze commissie en is er (mede met het oog op het vertrek van Barry Stegeman aan het einde van het seizoen) ruimte voor minimaal 2 (maar bij voorkeur 3 of meer) nieuwe leden voor de sponsorcommissie. Hiertoe kunt u zich eveneens wenden tot Paul van Gurp; meneervangurp@gmail.com

Aanpak tribune en dak
Vanaf half januari willen we gaan starten met monteren van de nieuwe tribunestoeltjes. We zullen dan tevens het dak (althans de onderzijde ervan waar u tegenaan kijkt vanaf uw stoeltje of het bordes) netjes gaan afwerken.

Verbouwing clubhuis; vrijwilligers gezocht
Tijdens de ALV van 13 december jl. is de investering in de verbouwing van ons clubhuis formeel goedgekeurd door de leden. Ronald Savelkoel heeft hierover een presentatie gegeven en hij heeft een voorlopige planning gepresenteerd. We hopen richting de zomermaanden al een behoorlijk eind op weg te zijn. Het project is voor een behoorlijk deel gebaseerd op zelfwerkzaamheid door onze leden. We verzoeken u dan ook vriendelijk om gehoor te geven aan onze oproep om uw handen uit de mouwen te steken op de momenten dat dat nodig is – nadere info daarover volgt t.z.t. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Salland Clubactie
Tot en met 31 december a.s. kunt u uw huidige zorgverzekering vergelijken en eventueel switchen. Het loont om te vergelijken. Kiest u voor een zorgverzekering van Salland Zorgverzekeringen, dan zorgt dat ook nog eens voor een mooi bedrag in de clubkas van FC RDC. Overstappen is heel makkelijk Salland zegt uw huidige zorgverzekering voor u op.
Zie ook www.salland.nl/fcrdc

Tenslotte
Tenslotte wensen wij u alvast fijne Kerstdagen en een goed en bovenal gezond 2018 toe, we zien u graag op 6 januari a.s. tijdens de nieuwjaarsreceptie !

Met vriendelijke groeten,

Het a.i. bestuur