Secretaris

Taken:

 • Verwerken van aanmeldingen via de website
 • Vergaderingen
  1. Uitschrijven, agenderen en bijwonen vergaderingen
  2. Notuleren bestuursvergaderingen en ALV
  3. Bijhouden actielijst bestuursvergaderingen
 • Wekelijks post ophalen uit postbus en afhandelen of doorsturen naar betrokkenen
 • Dagelijks controleren en verwerken van e-mailadres secretaris@fcrdc.nl.
 • Dagelijks controleren en verwerken van e-mailadres ledenadministratie@fcrdc.nl. Dit is doorgeefluik vanuit secretaris@fcrdc.nl en specifiek voor e-mailberichten betreffende ledenadministratie & contributie
 • Opstellen en afhandelen van contracten van trainers, enz.
 • Bijhouden archief
 • Contactpersoon voor onderhoudsteam
 • Contactpersoon en aanspreekpunt voor FC RDC, zowel extern als intern
 • Beheerder Sportlink
 • Beheerder camera’s clubhuis en contact met politie inzake vastgelegde gepleegde strafbare feiten
 • Ledenadministratie :
  1. Beheerder ledenadministratie in Sportlink
  2. In- en uitschrijven leden
  3. Verwerken wijzigingen leden
  4. Verwerken contributiegegevens
 • Contributie-inning :
  1. Maken en versturen van contributiefacturen naar leden en de bank
  2. Bijhouden geïnde, niet betaalde en gestorneerde contributiebedragen
  3. Versturen aanmaningen
  4. Contact met leden over hun vragen inzake contributie
  5. Aanvragen van Leergeldcheques en Recht Op-coupons
 • Afhandeling strafzaken, zoals
  1. Bijhouden opgelegde “administratiekosten” (boetes) n.a.v. wedstrijden
  2. Versturen van rekeningen naar spelers, die de boetes hebben opgelopen
  3. Zorg dragen, dat verweerschriften binnen de gestelde termijn worden beantwoord aan de KNVB
 • Vertegenwoordiging namens het bestuur van FC RDC bij wedstrijden van zaterdag-1
 • Aanvragen van VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)