Uitnodiging ALV – 22 januari 2019

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Dinsdag 22 januari 2019, aanvang 20.00 uur
Locatie : clubhuis FC RDC

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen door het bestuur
3. Notulen: ALV 12-07-2018
(U kunt als lid van FC RDC deze concept-notulen via het mailadres secretaris@fcrdc.nl opvragen.)
4. Jaarrekening 2017-2018
5. Verklaring kascontrolecommissie over jaarrekening 2017-2018
6. Verkiezing kascontrolecommissie voor jaarrekening 2018-2019
7. Kledinglease
8. Resultaten Vrijwilligersaktie.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Noot : de begroting 2018/2019 is eerder vastgesteld op de ALV van 12 juli 2018, waardoor deze begroting niet op agenda van deze ALV (11 december 2018) voorkomt.