Passend Voetbal

Binnen FC RDC willen wij als bestuur inventariseren of er belangstelling/behoefte of misschien wel noodzaak is om samen met de leidsters van SV Schalkhaar (die dit twee jaar geleden bij SV Schalkhaar hebben opgestart) een voetbalteam te starten, dat zich richt op kinderen met een stoornis in het autistische spectrum. Iedereen moet zich thuis en veilig kunnen voelen bij FC RDC!!

‘Kinderen met ASS of een andere gedrags-of concentratiestoornis, bijvoorbeeld ADHD of ADD, kunnen om verschillende redenen vaak niet meekomen binnen het reguliere voetbal’, menen het bestuur van FC RDC en deze leidsters. ‘Deze kinderen horen eveneens niet thuis bij het G-voetbal. Ze hebben meer behoefte aan structuur en moeten op een andere manier worden aangestuurd.’

Het is de bedoeling dat het team open staat voor kinderen bij wie de verstandelijke beperking niet dominant is. Is dat wel het geval, dan kunnen ze terecht bij een G-team.

In eerste instantie is het de bedoeling om één of twee keer in de week te gaan trainen en onderling partijtjes te spelen. Het hoofddoel is: plezier voor iedereen! Van daaruit kunnen we kijken of er ook behoefte is om in competitieverband wedstrijden te gaan spelen.

Wij willen inventariseren hoeveel belangstellenden er zijn voor een dergelijk voetbalteam. Daarnaast zijn ze ook op zoek naar trainers en begeleiders die weten hoe ze kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum het beste kunnen begeleiden.

Heeft u belangstelling en/of heeft u vragen, dan kunt u op een bericht sturen aan Eelko van Pluuren, penningmeester FC RDC (penningmeester@fcrdc.nl).