Ook weer gehad!

Afgelopen donderdag is de jaarlijkse ALV van de biljartclub gehouden. En, als gebruikelijk, was de opkomst weer veel hoger dan menig bestuurslid (ook in den lande) voor mogelijk houdt, 67% van de leden hebben de moeite genomen deze vergadering bij te wonen. Om ze hiervoor te belonen (ja, vergaderen is toch bij lange na niet zo leuk als biljarten!) was de vergadering, mede door de straffe hand van de voorzitter en de heldere uitleg van de penningmeester/secretaris over de financiële positie, na omgeveer 20 minuten beëindigd. In de rondvraag werd nog even geregeld, wel zonder toekenning van voordeel aan de vragensteller, dat de “koekjes” weer meegebracht kunnen worden.  De meeste tijd van de ALV werd echter besteed aan de loting voor het bekertoernooi. Wie zit er bij wie in de poule was de grote vraag. Afhankelijk daarvan maakten de aanwezigen al een afweging hoe de kansen dit jaar zouden liggen om de kwartfinales te halen. Binnenkort zullen de gemoederen wel wat bedaard zijn en kan er serieus over de indeling gesproken worden en de verwachtingen worden bijgesteld tot hoop op resultaat. Daarna kon er eindelijk gebiljart worden! Na de afwikkeling van een aantal financiële transacties (lees contributiebetalingen) werden er toch nog zes partijen gespeeld. Aan de hand van de ingevulde wedstrijdformulieren kan worden gesteld dat de slechts in beperkte aantallen aanwezige nieuwe formulieren met aangepaste regelhoogte en een kleiner aantal mogelijke beurten wel als geslaagd kan worden beschouwd. Goedgekeurd dus, maar eerst de oude formulieren opmaken (vanwege de papierkosten….). Tot slot : vanwege het nog niet aanwezig zijn van de notoire vakantiegangers zal er nog geen tussenstand gepubliceerd worden. Dit tot groot verdriet van een enkeling die nog maar weinig beurten aan de tafel heeft gestaan, maar daarin al wel een respectabel aantal caramboles heeft gemaakt (zo goed verwoord?).

UITSLAGEN NAJAARSCOMPETITIE :

Wie tegen wie Caramboles Beurten h.s. Uitslag
Tjarko Hoven Jaap van den Bergh 17 27 34 3 4 0 2
Roel van de Worp Edwin ten Wolde 32 29 23 5 5 0 2
Kees Oosterlee Jan de Wilde 13 28 23 3 3 0 2
Kees van Tuuren Joan de Weerd 20 15 27 5 3 2 0
Jan Henk Stegeman Hans Peet 22 35 27 6 6 0 2
Marcel Tode Mehmet Kisa 24 81 39 2 11 0 2

POULE – INDELING BEKERTOERNOOI

POULE A                                        POULE B                                  POULE C                                     POULE D

Joan de Weerd Heinz Schoemaker Kees Oosterlee Jan de Wilde
Kees van Tuuren Marten Ledeboer Marcel Tode Roel van de Worp
Jan Vette Erik Woerts Dick Scheper Hennie Lipholt
Hans Peet Jaap van den Bergh Jan Henk Stegeman Mehmet Kisa
Tjarko Hoven Edwin ten Wolde