Reminder: Thomasvaer en Pieternel

Een paar weken geleden hebben we alle leden opgeroepen om een bijdrage te leveren aan Thomasvaer en Pieternel. De vraag was om voor 1 december kopij aan te leveren. De mailbox van de schrijver, Dirk Oppenhuizen, loopt nog niet vol.
Er moet echt nog iets gebeuren, anders moeten we deze traditie stoppen en dat zou eeuwig zonde zijn.
We willen de nieuwjaarsreceptie juist een echte FC RDC-happening laten zijn. Met de Snertloop en met een echte band! Het feest wordt natuurlijk pas echt compleet met een optreden van Thomasvaer en Pieternel.
Hieronder nogmaals het bericht dat we onlangs hebben rondgestuurd.

================================================================================

Op zaterdag 4 januari zullen Thomasvaer en Pieternel tijdens de nieuwjaarsreceptie het afgelopen jaar weer onder de loep nemen. In dichtvorm passeren allerlei gebeurtenissen, personen en anekdotes de revue. Deze traditie wordt al jaren enorm gewaardeerd binnen de club.

Maar……Thomasvaer en Pieternel zijn voor hun verhaal afhankelijk van de inbreng van leden. Vandaar dat ik iedereen binnen FC RDC oproep om opvallende, leuke, hilarische en soms beschamende voorvallen te melden aan de schrijver, Dirk Oppenhuizen. Zijn mailadres is haver331@kpnmail.nl. Als je een mail stuurt, wil je dan ook jouw telefoonnummer vermelden. Dan kan Dirk je even bellen als hij vragen heeft. Dat werkt meestal sneller dan heen en weer mailen.

Over ‘sneller’ gesproken: We willen de kopij voor 1 december binnen hebben. Dirk heeft in december beperkt tijd, dus 1 december is echt de deadline.

Dit bericht willen we zo breed mogelijk verspreiden. Dus, leden van FC RDC, waar je ook voetbalt, jeugd, senioren, jongens, meisjes, vrouwen en mannen, op het veld of in de zaal: elke anekdote is welkom. Bespreek het met je team, spoor je teamleden aan, zet ze onder druk. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de niet-spelende leden.

Dus:
-1 december: deadline aanleveren kopij
-4 januari: nieuwjaarsreceptie met Thomasvaer en Pieternel

Paul van Gurp
Voorzitter FC RDC