Van de jeugdcommissie tafel

Na het vastleggen dat er een jeugdcommissie binnen de vereniging is opgerezen zijn we druk aan de slag gegaan om ons zichtbaar te maken en te profileren binnen de vereniging. We zijn aangekondigd tijdens de algemene ledenvergadering, de nieuwjaarsreceptie en maken ons ook zichtbaar in het clubhuis en op de velden. In onze ogen heeft dat al meerdere positieve invloeden gehad op onze taken binnen FC RDC.

Wij zijn druk bezig om de communicatie binnen FC RDC te verbeteren en de lijnen kort te houden. Er worden info avonden georganiseerd voor trainers en leiders over de taken en verantwoordelijkheden, de lijnen van communiceren etc. Wij hopen ook op deze wijze Albert, onze hoofd jeugdopleidingen te gaan ontlasten omdat hij veel vragen en opmerkingen ten gehore kreeg die niet voor hem bestemd waren. Zo kan hij zich meer gaan richten op de technische zaken van het voetbal. Er is regelmatig nauw overleg met Albert en leden van de commissie.

Wij hebben het inloop spreekuur ingevoerd, inmiddels zijn er 2 achter de rug. Helaas hebben we niemand mogen ontvangen. Dit kan natuurlijk ook een positieve kant hebben maar we horen helaas via allerlei wegen dat er hier en daar nog wel eens iets speelt. Schroom niet om bij ons binnen te lopen en je verhaal te doen. Sommige zaken zijn simpel op te lossen en wij hebben interne ingangen om bepaalde zaken door te spelen aan de juiste personen. Natuurlijk ben je ook welkom om kennis te maken, je positieve ervaringen met ons te delen of gewoon even je verhaal kwijt te willen. We willen er voor elkaar zijn en streven naar een fijne saamhorigheid die je mag verwachten van een vereniging waarin veel jeugd intrede heeft.  De aankomende maandagen die ingepland staan zijn 10 en 24 februari van 18.30 uur tot 19.30 uur. U bent van harte welkom.

U kunt ons ook bereiken op jeugdcommissie@fcrdc.nl

Afgelopen zaterdag hebben Harry en Suzanne de eerste wedstrijdtafel gedraaid. Deze willen wij als jeugdcommissie weer invoeren omdat wij het belangrijk vinden dat gastspelers goed ontvangen worden en mensen met vragen ergens terecht kunnen. Wij kunnen aangeven dat het een mooie voetbal ochtend geweest is en dat we weer een boel “nieuwe” mensen ontmoet hebben binnen de vereniging.

Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een bord met de gedragsregels binnen FC RDC.

Ansje is druk met het coördineren en de oudermomenten binnen de teams

Martin is bezig met een hele leuke actie vanuit de Plus Kolkman onze hoofdsponsor. Hierover volgt binnenkort meer. Wij hopen op deze wijze weer een mooi bedrag te kunnen bijschrijven in de clubkas om zaken als materiaal, kleding en activiteiten te kunnen uitbreiden.

Harry en Suzanne hebben zich de laatste tijd wat meer laten zien op de velden. Hier en daar hebben zich wat akkefietjes voorgedaan en deze zijn naar behoren opgelost.

Kortom er gebeurt heel wat op de velden, maar ook achter de schermen wordt er hard gewerkt om te laten zien dat je bij FC RDC moet zijn omdat het daar leuk is om te voetballen!

De jeugdcommissie