AED cursus

Wekelijks worden ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand of een fibrillerend hart. In beide gevallen wordt de levenskans van het slachtoffer mede bepaald door het optreden van omstanders.
Bij FC RDC vinden wij het belangrijk dat er op het complex mensen aanwezig zijn die alert en in bepaalde situaties weten hoe te handelen. Daarom bieden wij de cursus AED aan onze leden aan.
Tijdens deze training leert u hoe u moet handelen wanneer iemand getroffen wordt of de voortekenen vertoond van een hartprobleem. U leert alle stappen die u moet ondernemen om een slachtoffer snel te helpen.

   Wat is een AED?
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator en kan door het toedienen van een elektrische schok het hart resetten (defibrillatie). Iedereen kan, wanneer de training is gevolgd dit apparaat bedienen.
Tevens wordt er geleerd hoe er een hartmassage uitgeoefend moet worden wanneer er (nog) geen AED bij de hand is.

Deze training wordt verzorgt door Richard Brugman, hij is de verzorger van het eerste elftal FC RDC, een gecertificeerd instructeur EHBO en voor het geven van de AED cursussen. Na afloop ontvangt u een officieel certificaat.
De cursus wordt gegeven in het clubhuis van FC RDC.

De volgende data zijn beschikbaar: 17 en 24 februari van 19.00uur – 22.00 uur.  Per avond zijn er 12 plaatsen beschikbaar.

U kunt zich aanmelden via de mail: primo.aidcare@gmail.com onder vermelding van je naam, je team of welk lid je bent.