AED cursus afgerond

Bij FC RDC vinden wij het belangrijk dat er op het complex mensen aanwezig zijn die alert en in bepaalde situaties weten hoe te handelen. Daarom heeft FC RDC de cursus AED aan onze leden aangeboden. Tijdens deze training hebben zij geleerd hoe ze moeten handelen wanneer iemand getroffen wordt of de voortekenen vertoond van een hartprobleem.

Afgelopen 2 maandagavonden hebben er 18 leden van FC RDC hun AED diploma mogen behalen. Richard Brugman verzorger van het eerste heeft deze cursus gegeven in de kantine van FC RDC. Na een inleiding en een theorie gedeelte werd er geoefend op de meegebrachte poppen.

  

Het ziet er makkelijker uit dan dat men gedacht had. Voor sommigen was het een hele” inspanningsklus” en moesten soms zelfs worden afgeremd.

  

Het is fijn om te horen en te zien dat het een waardevolle cursus is geweest en men weet te handendelen indien dit nodig is.

Na het succes van deze cursus hoopt FC RDC binnenkort een cursus aan te kunnen bieden aan leiders en trainers voor de meest voorkomende ongelukjes op het veld en hoe zij hierin moeten handelen.