Maatregelen i.v.m. Corona

Beste leden van FC RDC,

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen aangekondigd betreffende het coronavirus. Het bestuur is donderdagavond bijeengekomen om zich te buigen over de consequenties voor FC RDC.
Voor ons als voetbalclub is met name de maatregel om evenementen met meer dan 100 deelnemers te verbieden, van belang.

Op de site van de KNVB lezen we het volgende:

“Alle wedstrijden van veld- en zaalvoetbalverenigingen gaan tot en met 31 maart niet door. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Wij adviseren alle amateurverenigingen om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. We hopen op begrip voor dit lastige besluit en de medewerking van alle clubs om gezamenlijk de competities tot een goed einde te brengen. De komende periode gaan we nadenken over een goede oplossing voor ons amateurvoetbal.”

Dit houdt in dat alle wedstrijden en trainingen op ons sportpark tot nader order zijn afgelast.
De vrijwilligersavond laten we morgen niet doorgaan. Het betreft weliswaar geen bijeenkomst met meer dan 100 deelnemers, maar gezien de leeftijd van een deel van de aanwezigen is het logisch om ook deze avond niet door te laten gaan.

Het clubhuis zal tot nader order dicht zijn.
Het zijn voor een voetbalclub vervelende maatregelen, maar iedereen beseft dat we niet anders kunnen. Het algemeen belang gaat natuurlijk altijd voor.

Namens het bestuur,
Paul van Gurp