FC RDC en Corona (21 maart 2020)

Beste leden van FC RDC,

Vorige week donderdag melde ik dat alle wedstrijden en trainingen tot eind maar zijn afgelast. Gelukkig hadden we een leidraad van de KNVB, zodat we niet lang hoefden na te denken over bijvoorbeeld de vraag of trainingen wel door zouden kunnen gaan. Nu zijn we anderhalve week verder en sindsdien is er voor velen van ons alweer veel veranderd. De jeugdvoetballers gaan niet naar school. Veel seniorenleden werken thuis of hebben op hun werk erg veel last van de huidige onzekere situatie. We hebben natuurlijk ook leden die in de ‘vitale beroepen’ werken. En we maken ons zorgen over de gezondheid van onszelf en van onze dierbaren. We zijn als voetbalvereniging een doorsnee van de maatschappij. We hebben het dus allemaal lastig. En we hebben niet het wekelijkse moment om elkaar te ontmoeten. We missen elkaar.

We weten ook dat we ooit weer gaan voetballen, de sport waar we zo van houden. Maar nu even niet. We moeten het er het beste van maken. Hartverwarmend vind ik daarom de Challenge-actie voor onze jeugd. Wie weet wat er nog meer komt……

De gevolgen van de coronacrisis kunnen we als bestuur niet helemaal overzien. Het is voor ons ook een onbekende situatie. Neem het volgende: mogen jongeren op onze velde voetballen? Het antwoord is NEE. Ik begrijp de wens om te voetballen donders goed. Je kunt niet naar school en het voetbalveld wordt niet gebruikt. 1+1=2. Maar voetbal is een contactsport. De KNVB wijst ons hier ook op. De KNVB heeft ons deze week ook geïnformeerd over het vervolg van de verschillende competities. Hieronder kun je deze informatie van de KNVB lezen.

Het bestuur zit met een aantal vragen. Van ‘hoe vergaderen we’ tot ‘wat zijn de financiële gevolgen’. Daar zullen we de komende weken zo goed en kwaad als het gaat proberen een antwoord op te vinden. Als jullie vragen hebben, bel, mail of app. Voor nu wens ik jullie allemaal toe wat onze premier ook al een paar keer heeft gezegd: Hou elkaar een beetje in de gaten en jezelf ook.

Namens het bestuur,

Paul van Gurp
Voorzitter FC RDC

 

KNVB besluiten over het vervolg van de competitie:

Competitie veldvoetbal (amateurvoetbal)

  • Hoewel er nog veel onduidelijk is staat het vast dat het uitspelen van alle competities een uitdaging gaat zijn. We realiseren ons dat we de komende tijd ook veel inzet gaan vragen van clubs. We doen dan ook een beroep op ieders flexibiliteit om met elkaar tot een zo goed mogelijk vervolg van de competities te komen. Op dit moment geldt dat alles is uitgesteld t/m 6 april; voor daarna wordt gewerkt aan verschillende scenario’s. Streven hierbij is om de competities in de A-categorie helemaal uit te laten spelen (i.v.m. de bijbehorende promoties en degradaties). Voor de afloop van de competities in de B-categorie wachten we vooralsnog de verdere ontwikkelingen af.
  • Indien kort na 6 april (een deel van) de competities hervat kunnen worden, zal er in ieder geval in het Paasweekend geen dubbel programmaingepland worden.
  • Ons uitgangspunt is dat uiterlijk 30 junide competitie eindigt. Dit i.v.m. de zomervakanties en de start en voorbereidingen op het seizoen 2020/’21.
  • Er is op dit moment geen datum bepaald waarop uiterlijk wordt besloten of de huidige competitie nog (geheel) kan worden afgerond. De ontwikkelingen volgen elkaar dermate snel op dat we hierbij handelen naar de informatie die op dat moment voorhanden is.
  • Nu al is duidelijk dat – zodra de competities weer worden hervat – we niet ontkomen aan het plannen van midweekse wedstrijden. Uiteraard proberen we, waar mogelijk, dit tot een minimum te beperken.
  • Wanneer de crisis lang aanhoudt bestaat de mogelijkheid dat de uiterste overschrijfdatum van 15 juni wordt verschoven.
  • De voorbereidingen voor de introductie van de O21- en O23-competitie gaan door. Verenigingen zijn daarvan op de hoogte via een informatiedocument ‘O23 t/m onder O13 2020/’21’.
  • De deadline voor de inschrijving voor de nieuwe O21- en O23-competities en de inschrijvingen voor de overige jeugdcompetities is verplaatst naar 20 april.Hier vind je een overzicht van de inschrijvingen tot nu toe. Deze documenten worden de komende tijd regelmatig bijgewerkt.

Competitie zaalvoetbal

  • Op dit moment geldt dat alles is uitgesteld t/m 6 april; voor daarna wordt gewerkt aan verschillende scenario’s. Ook voor het zaalvoetbal geldt dat het streven hierbij is om de competities in de A-categorie helemaal uit te laten spelen (i.v.m. de bijbehorende promoties en degradaties). Voor de afloop van de competities in de B-categorie wachten we de verdere ontwikkelingen af.
  • Met alle betrokkenen overleggen we over het wel/niet doorgaan van de landelijke bekerfinales mannen en vrouwen die gepland staan op 10 april. Hierover nemen we op korte termijn een besluit.