FC RDC en Corona (5 april 2020)

Beste leden van FC RDC,

Hier weer een corona-bericht van mijn kant. De ontwikkelingen gaan snel. In mijn vorig bericht kondigde ik aan dat de KNVB het uitstel van de competitie had verlengd. Inmiddels zijn de corona-maatregelen alweer verscherpt. De KNVB heeft bekend gemaakt dat de (amateur)competitie sowieso niet wordt hervat. Maakten we ons een paar weken nog druk om ‘een bal uit of niet uit’, nu denken we ‘waar hadden we het in vredesnaam over’. Het virus heeft de maatschappij op z’n kop gezet en voor een deel van onze maatschappij is het een heel zware tijd. Zoals ik de vorige keer al schreef: FC RDC is een dwarsdoorsnede van onze maatschappij. Sommige leden leven redelijk normaal door, sommigen hebben er flink last van en sommigen voelen verdriet. Allemaal hebben we zorgen over hoe het verder gaat.

Het stopzetten van de competitie is een logisch besluit van de KNVB. Maar de gevolgen voor FC RDC zijn heftig. De financiële huishouding is flink door elkaar geschud. De barinkomsten vallen weg en dan hebben we het niet over een paar honderd euro, het gaat om duizenden. De baromzet is één van de drie pijlers waar de begroting van een voetbalvereniging op is gebaseerd, naast de sponsoring en de contributie. Kun je nagaan hoe dit erin hakt. Natuurlijk hebben we ons als bestuur verdiept in de subsidie- en steunmaatregelen die door de overheid en de sportwereld in het leven zijn geroepen of die er hopelijk nog aan zitten te komen. De eerste aanvraag gaat deze week de deur uit. Deze maatregelen zullen een deel van ons verlies compenseren, maar lang niet alles. We gaan als club een flinke financiële jas uit doen. We zullen als FC RDC deze financiële uitdaging met ons allen moeten dragen. En dat, zo eerlijk moet ik zijn, in een periode dat we als bestuur zonder penningmeester zitten. Een heel hartelijke dank voor Gerard Holtkamp is hier op zijn plaats. Hij ziet ‘op de achtergrond’ toe op onze financiën en ondersteunt ons met adviezen. Maar we hebben een penningmeester in het bestuur nodig. Ik doe een dringend beroep op leden die de capaciteiten hebben om het penningmeesterschap op zich te nemen, om zich bij mij te melden (voorzitter@fcrdc.nl). Al is het maar om ons door deze periode te loodsen. Een tweede belangrijke poot is de sponsoring. Ook hier hebben we leden nodig die Jan-Hein Streppel, bestuurslid sponsorzaken, ondersteunen. Hij kan het niet alleen, het bestuur kan het niet alleen. Juist nu hebben we hulp nodig. Meld je aan via het net genoemde mailadres.

Het plan was om in deze periode een paar belangrijke besluiten te nemen. Denk aan de kledinglease en de toekomst van het meiden- en vrouwenvoetbal. Fysiek vergaderen is niet aan de orde. Het moet dus via de mail, via de telefoon, via skype, via de app. Dat is lastig, want soms moet je elkaar toch echt goed in de ogen kunnen kijken. We doen ons best de komende weken, maar we stellen goede besluitvorming boven snelle besluitvorming.

De corona-crisis gaat weer over. Dat is zeker. FC RDC zal zeker overleven. Wanneer, dat weten we niet, maar we zullen weer gaan voetballen, we gaan elkaar weer ontmoeten, we gaan elkaar vragen hoe het gaat, we gaan weer met elkaar lachen, op het veld, naast het veld en in het clubhuis. En dan gaan we ons ook weer druk maken over een ‘bal uit of niet uit’. Laten we dit beeld voor ogen houden.

Pas goed op elkaar en op jezelf.

Paul van Gurp
Voorzitter FC RDC