FC RDC en Corona (19 april 2020)

Beste leden van FC RDC,

Hier weer een bericht van de voorzitter. Het is voor het bestuur heel vreemd om een club te besturen die stilligt. Een van de vragen die ons bezighoudt is: Hoe is het met jullie? We horen soms dat iemand in quarantaine zit of op een andere manier last heeft van de crisis, qua gezondheid of qua werk. We doen een oproep aan jullie om ons te melden als je merkt dat iemand het moeilijk heeft. Het is voor ons een kleine moeite om iemand te laten weten dat we aan hem of haar denken door middel van een bloemetje of een kaartje. Dus bel, mail of app ons.

Mijn vorige bericht ging voor een deel over de financiële gevolgen van de corona-crisis. We hebben hierop hartverwarmende reacties ontvangen. Enkele trainers/vrijwilligers hebben aangegeven af te zien van hun vergoeding. Wow. Eén reactie wil ik extra onder jullie aandacht brengen. Deze begon met een bericht in de groepsapp van de veteranen, het team waarin ik zelf actief ben. Het bericht kwam van Ernst Winter. Ernst runt samen met zijn vrouw Karin een bedrijf, dat last heeft van de crisis. Maar het zijn ondernemers en ze zijn sociaal. Ze hebben zich gestort op het produceren van desinfecterende gel en hebben gekeken of ze ook iets met mondkapjes zouden kunnen realiseren. Toen las Ernst mijn corona-bericht en dacht: als ik mijn teamgenoten benader met de vraag of ze me kunnen helpen deze producten aan de man te brengen, dan doneer ik een percentage van de opbrengst aan de club. Er zijn vast bedrijven en organisaties die staan te springen om deze artikelen. De reacties in het team waren heel positief. De eerste producten zijn al verkocht!  We willen deze actie graag verbreden naar de hele vereniging. Wil je meer informatie, ga dan naar www.healthfriend.nl. Wil je meer informatie over de actie ‘Healthfriend steunt FC RDC’, stuur dan een mail naar Carst Winter (zoon van en ook keeper, zat 2) of bel hem (carst@healthfriend.nl/06-36304681). Het bestuur is de familie Winter dankbaar voor deze steunactie. Ook hier geldt: wow!

In een volgend bericht probeer ik iets meer te vertellen over de besluiten de we als bestuur (moeten) nemen in deze periode. De uitspraken van het kabinet komende dinsdag zullen van invloed zijn op die besluiten.

Voor nu: hou vol en let op elkaar.

Paul van Gurp
Voorzitter FC RDC