Herstart voetbal FC RDC (vanaf 6 mei)

We mogen weer starten met voetbaltrainingen. Dat is fijn voor onze jeugdspelers die al een hele tijd niet mogen voetballen bij FC RDC. Eindelijk weer tegen een bal trappen samen met andere FC RDC’ers! Deze ‘herstart’ is aan heel wat regels gebonden. Kinderen tot en met 12 jaar mogen zonder beperkingen trainen (geen wedstrijden). Kinderen van 13 t/m 18 jaar mogen alleen trainen met de 1,5 meter beperking. Ouders mogen niet langs de lijn en het clubhuis blijft gesloten. Daarnaast moeten we ons houden aan de bekende corona-hygiënemaatregelen. Om dat allemaal mogelijk te maken willen we vanaf 6 mei beginnen met de spelers t/m 12 jaar. Daarna breiden we uit. Als alles goed gaat in de eerste week, willen we vanaf 11 mei alle jeugdspelers laten trainen. We laten dat komend weekend weten. Laten we een succes maken van deze herstart. Laten we ons houden aan de regels en volg de aanwijzingen op van de trainers en de FC RDC-vrijwilligers. Samen gaat het ons lukken!

Hieronder kun lezen hoe we het allemaal hebben georganiseerd. Vervolgen hebben we protocollen opgesteld voor de spelers, de ouders en de trainers. Die protocollen zijn gebaseerd op wat de KNVB, de gemeente en NOC/NSF ons hebben aangereikt.

We hebben een trainingschema opgesteld. De spelers worden via de gebruikelijke communicatie-kanalen geinformeerd over de trainingstijden. Jongens en meisjes: heel veel plezier!

Organisatie herstart

Elke trainingsdag is een corona-coördinator aanwezig, herkenbaar aan een hesje. De coördinator is aanspreekbaar voor de trainers, begeleiders en spelers. Ook is de coördinator aanspreekpunt voor de BOA (mocht die langskomen);

Spelers en trainers wassen hun handen voor en na elke training. Daarom is op elke hoek van het veld is een handenwas-punt (met desinfecterende gel) gerealiseerd. Met grote dank aan healthfriends (www.healthfriend.nl);

Er is een EHBO-koffer aanwezig. De AED is bereikbaar (gang kleedkamer);

De fietsenstalling gebruiken we niet. De kinderen stallen de fiets op de rechter-parkeerplaats;

Ouders die hun kind met de auto brengen, kunnen de linker-parkeerplaats gebruiken om te keren;

De speler lopen naar het veld via de (nieuwe) doorgang, rechts van het clubgebouw. Ze verlaten het veld via de normale uit-/ingang (kassa-gebouw);

Instructies over looproutes en hygiënemaatregelen zijn zichtbaar opgehangen;

De kleedkamers en het clubhuis zijn gesloten. Een toilet is beschikbaar (indien echt nodig);

Trainers, spelers en ouders zijn van tevoren op de hoogte gebracht van de gang van zaken (trainingsschema en protocol);

Na afloop worden de trainingsmaterialen schoongemaakt met een desinfecterend middel;

Dagelijks worden de ervaringen van de trainers en begeleiders uitgewisseld, zodat noodzakelijke aanpassingen snel doorgevoerd kunnen worden;

Loop- fiets- en autoroutes FC RDC

Protocol: spelers

sportprotocol-poster-sporters

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

Kom alleen naar FC RDC wanneer er voor jou een training gepland staat;

Kom zoveel op eigen gelegenheid naar FC RDC. Reis alleen of met één persoon uit jouw huishouden;

Kom in sportkleding naar de training. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;

Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club en volg de instructies op van de trainers en begeleiders van de club;

De fietsenstalling wordt niet gebruikt. Je zet je fiets op de rechter-parkeerplaats, volgens de instructies de je ter plekke krijgt;

Je loopt naar het veld via een andere route dan je gewend bent. Volg de instructies die je ter plekke krijgt.

Spelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere voetballers. Bij voetballers t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;

Raak met je handen de materialen, zoals de goaltjes en de pionnetjes, niet aan;

Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; Leg die naast het veld op de plek die de trainer aanwijst;

Ga direct na de training naar huis;

Protocol: ouders en verzorgers

sportprotocol-poster-ouders

Breng je kind(eren) niet naar FC RDC als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;

Breng je kind(eren) niet naar FC RDC als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

Breng je kind(eren) niet naar FC RDC als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

Zorg dat je kind jouw 06-nummer weet of bij zich heeft;

Breng je kind(eren) alleen naar FC RDC wanneer er een training voor jouw kind(eren) gepland staat;

Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;

Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de club;

Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot het trainingsveld. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren).

Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op het sportpark;

Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;

Direct na de training halen de ouder/verzorger de kinderen op. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Als je twijfelt aan de maatregelen die RC RDC heeft genomen om de herstart van de voetbal mogelijk te maken, neem dan contact op met het (jeugd)bestuur. Ga niet op het sportpark of via de social media (bv team-app) met de trainers en begeleiders in discussie.

Protocol: trainers, begeleiders en vrijwilligers

sportprotocol-poster-trainers

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.

We werken in leeftijdsgroepen. Daardoor kan het zijn dat je andere spelers traint dan alleen jouw eigen team;

Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;

Bereid je training goed voor.

Zorg dat er zo min mogelijk materialen van hand tot hand gaan;

Zorg dat de trainingsmaterialen klaar staan als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen.

We verdelen het veld in vier delen. Houd je aan het schema;

Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;

Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);

Laat kinderen hun handen wassen voor aanvang van de training en na afloop. Dit kan op de hoek van het veld, in het jouw toegewezen deel van het veld;

Laat kinderen geen handen schudden;

Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

Weet van tevoren wie er aanwezig zijn bij de training;

Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;

Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training.

De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;

Zie erop toe dat kinderen van 13-18 bij het betreden en bij het verlaten van het veld 1.5 meter afstand bewaren;

Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;

Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;

Was of desinfecteer je handen na iedere training;

Na afloop van de training deel je jouw ervaringen en knelpunten met Albert Broekhuis (zodat we dagelijks kunnen bijsturen als het nodig is);

Als je behoefte hebt aan beschermingsmiddelen (bv mondkapje), laat het ons weten.