Overlijden erelid Rinus ten Kleij

Afgelopen week bereikte ons het droeve bericht dat op woensdag 13 mei 2020 ons ERELID, de heer

RINUS TEN KLEIJ

is overleden in de leeftijd van 89 jaar.

Rinus was vanaf 1942 lid van de c.s.v. de CJV’ers en daarna vanaf 2013 lid van FC RDC. In de periode maart 1953 t/m augustus 1979 heeft hij bij de CJV’ers de functie in het bestuur vervuld als penningmeester. Bij zijn aftreden als bestuurslid werd Rinus benoemd tot erelid van de CJV’ers vanwege de 25 jaren penningmeesterschap.

Rinus was een zeer betrokken lid van de CJV’ers en daarna van onze gefuseerde verenging FC RDC. Hij was regelmatig aanwezig bij de Algemene Ledenvergaderingen en volgde de voetbalprestaties van zijn club. De laatste jaren moest hij echter door een verminderde gezondheid verstek laten gaan. Zijn overlijden laat een leegte achter binnen FC RDC.

Wij wensen de familie Ten Kleij, die zeer sterk verbonden is met onze vereniging, veel sterkte toe in het verwerken van dit verlies.

Leden en bestuur FC RDC

Overgenomen uit de overlijdenskaart :

De dankdienst voor zijn leven zal in kleine kring plaatsvinden op maandag 18 mei om 13.00 uur in de Dorpskerk te Diepenveen. Wij nodigen u uit om de dankdienst online te volgen op www.kerkomroep.nl  – Dorpskerk Diepenveen.

Na de dienst vindt de begrafenis plaats op de oude begraafplaats aan de Roeterdsweg te Diepenveen.

Correspondentieadres : Familie Voortman-ten Kleij, Wetermansweg 20, 7431 RD Diepenveen.