Uitnodiging ALV – 8 juli 2020

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Woensdag 8 juli 2020, aanvang 20.00 uur
Locatie : kantine FC RDC

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter.

2. Vaststelling notulen van de ALV d.d. 16 december 2019.
U kunt als lid van FC RDC deze concept-notulen via het mailadres secretaris@fcrdc.nl opvragen. Deze zullen u vervolgens omstreeks 5 juli 2020 digitaal worden toegezonden.

3. Verantwoording door het bestuur over het gevoerde beleid over het afgelopen seizoen 2019/2020. Korte jaarverslagen zijn door een aantal commissies opgesteld en verwerkt in het jaarverslag van de secretaris. Dit verslag kunt u als lid van FC RDC opvragen via secretaris@fcrdc.nl en zal u vervolgens omstreeks 5 juli 2020 digitaal worden toegezonden.

4. Stand van zaken m.b.t.

a. Kledinglease
b. Samenwerking met Sportclub Deventer inzake Meidenvoetbal
c. Corona-subsidies
d. Passend voetbal
e. Ledenverloop per 1 juli 2020
f. BuitenSchoolse Opvang

5. Vaststelling door de ledenvergadering van de begroting voor het seizoen 2020/2021 zoals deze tijdens deze ALV door het bestuur gepresenteerd wordt, alsmede daaraan gekoppeld de vaststelling van de contributie voor het seizoen 2020/2021 na inflatiecorrectie.

6. Sluiting

Deze Algemene LedenVergadering wordt gehouden in de kantine van FC RDC. Wij rekenen op jullie medewerking voor wat betreft de naleving van de RIVM-/Coronamaatregelen. Dus in ieder geval de 1,5 meter afstand.

+ – + – + – + – +