Passend voetbal bij FC RDC

Erg blij zijn wij u te kunnen mededelen dat Passend voetbal een plaats heeft gekregen binnen onze vereniging FC RDC.

Passend Voetbal is voetbal dat zich richt op kinderen vanaf 6 jaar met een prikkelverwerkingsstoornis. Kinderen met autisme, ASS of een andere gedrag- of concentratie stoornis (ADHD, ADD) kunnen om verschillende redenen vaak niet meekomen binnen het reguliere voetbal en horen eveneens niet thuis bij het G-voetbal. Deze kinderen hebben meer behoefte aan structuur.

Passend voetbal is opgericht omdat is gebleken dat er veel kinderen zijn die tussen wal en schip vallen, ze passen niet in een regulier elftal maar ook niet in een G-team. Met passend voetbal wordt dit gat opgevuld.

Passend voetbal heeft verschillende doelen:
– Leren voetballen in teamverband
– Waar mogelijk gewenst doorstroming naar een regulier voetbalteam
– Plezier hebben met elkaar en in het voetballen
– Voetballen op een manier die bij jou past

Dit wordt gerealiseerd door:
– Trainen in kleine groepjes
– Individuele aandacht
– Veel begeleiding
– Niveau gerichte oefeningen
– Individuele training

Er wordt getraind op de woensdag van 17.00 uur – 20.00 uur.
Momenteel bestaat de groep uit 2 teams van 9 en uit verschillende leeftijden. Er staan ervaren trainers op de groepen en er is veel begeleiding aanwezig.
Het streven is om 1 keer in de maand een wedstrijd te spelen tegen een regulier team of een ander passend voetbalteam van een gelijkwaardig niveau.

Heeft u interesse of wilt u uw kind aanmelden of een keer mee laten trainen dan kunt u dit aanvragen via passendvoetbal@fcrdc.nl