Overlijden Roel Zweers

Op zaterdag 6 maart ontvingen wij het trieste nieuws, dat ons Lid van Verdienste

ROEL ZWEERS

in de leeftijd van 79 jaar, onverwacht is overleden. Op zaterdag 13 maart passeerde tijdens een herdenkingsdienst het leven van Roel en werd afscheid van hem genomen in besloten kring.
In deze herdenkingsdienst bleek, dat naast het familie- en gezinsleven, ook de voetbalvereniging de CJV’ers een belangrijke factor was in zijn leven. Roel was lid geworden van de CJV’ers in 1948 en is daardoor 73 jaar lid geweest. Als speler kwam hij tot het respectabele aantal van 538 wedstrijden als seniorvoetballer. Hij is van september 1964 tot september 1975 bestuurslid geweest en vervulde daarin de functie penningmeester. Gezien zijn inzet voor de vereniging werd Roel in 1987 benoemd tot Lid van Verdienste. Roel was zeer betrokken bij de vereniging, ook na de fusie met RDC tot FC RDC. Hij bezocht op zaterdag vaak wedstrijden van het eerste elftal (zowel uit- als thuiswedstrijden) en was op zaterdagmiddag regelmatig in de kantine aanwezig om te genieten van een drankje en een “vette hap”.
De vereniging verliest in Roel een zeer betrokken Lid van Verdienste en is Roel veel dank verschuldigd. Wij wensen zijn vrouw Anneke en de familie heel veel sterkte toe in het verwerken van het verlies.