Donderdag: ledenvergadering over meiden- en vrouwenvoetbal

Donderdag  29 april 2021, aanvang 20.00 uur (online via Teams)

Vergeet de ledenvergadering van komende donderdag niet. Als je het meiden- en vrouwenvoetbal belangrijk vindt, dan kun je eigenlijk niet ontbreken.

Er staat maar één punt op de agenda. Het bestuur stelt een samenwerking voor met Sportclub Deventer op het gebied van meiden- en vrouwenvoetbal. We werken al heel veel samen, maar willen  een extra stap zetten om de toekomst van het meiden- en vrouwenvoetbal in Deventer (noord) een extra impuls te geven.

Wil je meepraten over dit belangrijke onderwerp, geef je dan uiterlijk woensdag 28 april op door een mail te sturen naar  secretaris@fcrdc.nl. Dan sturen we je op donderdag 29 april een link. Daarmee kun je inloggen in Microsoft Teams.

Niet iedereen is bekend met Microsoft Teams. Vandaar dat we bij het toezenden van de link ook een korte uitleg van het gebruik van Microsoft Teams meesturen. En natuurlijk zullen we aan het begin van de vergadering helder uitleggen hoe we de vergadering laten verlopen en hoe we van plan zijn te stemmen.

Tot donderdagvond,

Paul van Gurp

Voorzitter FC RDC