Verbouwing Bar

De verbouwing van het clubhuis komt in de laatste fase. Stap voor stap hebben we gewerkt aan de gewenste nieuwe uitstraling. De werkzaamheden waren soms onzichtbaar (elektriciteit, ruiten), maar we zien allemaal het schilderwerk (zwart-wit), de nieuwe kasten, lampen, tafels en stoelen.

In de afgelopen maanden heeft de bouwcommissie onder bezielende leiding van Ronald Savelkoel de laatste fase voorbereid. Een ontwerp maken, een begroting opstellen, werkzaamheden ‘wegzetten’ met de vraag: wat kunnen we zelf en wat moeten we uitbesteden? Hoe meer we zelf kunnen uitvoeren met vrijwilligers, hoe minder kosten we maken, en hoe meer we dus kunnen realiseren van ons ideaalplaatje (bv de keuken meenemen). Het bestuur is onder de indruk van het ontwerp en van de wijze waarop de begroting is ingevuld.

En we zijn Grolsch dankbaar. In de gesprekken over een nieuw contract heeft Grolsch met ons meegedacht over de nieuwe bar en heeft ons daarbij ook financieel ondersteund. Een mooi bewijs dat Grolsch en FC RDC het met elkaar zien zitten!

De werkzaamheden zijn vorige week begonnen met het sloopwerk. Zo zag de bar er eind vorige week uit:

Maar het is goed te weten waar we naar toe werken. Hier een weergave van het begoogde eindresultaat:

Het doel is om bij de start van de nieuwe competitie klaar te zijn. De planning is hierop gericht, maar dan moet natuurlijk wel alles meezitten. Mocht het nodig zijn dan zorgen we voor tijdelijke oplossingen (denk aan het Pepe-toernooi).

Op dit moment kan de bar dus niet gebruikt worden. Alleen het koffiezetapparaat is nog in functie! Maar, zo wordt ons de laatste dagen gevraagd: Sportverenigingen mogen hun terrassen toch openen? De KNVB geeft helder aan: Dat mag alleen voor degenen die op de accommodatie aanwezig mogen zijn (dus geen bezoekers). Daarbij blijft de regel gelden dat sporters geacht worden om na het sporten de sportaccommodatie te verlaten. En je moet op een buitenterras de geldende horecaregels kunt toepassen en uitvoeren. Denk aan twee personen per tafel, bedienen aan tafel, kuchschermen etcetera. Je begrijpt, een terras zou voor FC RDC sowieso niet haalbaar zijn.

Paul van Gurp (voorzitter FC RDC)