Een vreemd jaar

Het jaar 2021 is bijna voorbij. Een heel vreemd jaar, wederom enorm beïnvloed door het corona-virus. Lege velden, geen toeschouwers en een leeg clubhuis. Dat konden we ons twee jaar geleden niet voorstellen. Maar het is de realiteit van nu.

In deze week voor Kerst hadden we onze Algemene Ledenvergadering gepland. Die wilden we zo graag in ons mooie clubhuis houden. We hebben een nieuwe datum gepland, 25 januari. Het is natuurlijk afwachten of dat gaat lukken. Online is een alternatief, maar niet aanlokkelijk.

Over het clubhuis gesproken. Toen we de feestelijke opening in november moesten afgelasten, zagen we de Nieuwjaarsreceptie als logisch moment voor een tweede poging. Niet alleen om ons vernieuwde onderkomen te openen, maar vooral om de vrijwilligers te bedanken die de verbouwing mogelijk hebben gemaakt. Het bestuur is namelijk ontzettend trots op wat deze vrijwilligers hebben gepresteerd. En ik weet zeker dat al onze leden deze trots delen. Weet, beste (ver)bouwers, dat we jullie niet vergeten. Ooit zijn we met ons allen in het clubhuis en spreek ik jullie toe. In gedachten hoor ik al het geluid van het daverende applaus dat jullie ten deel zal vallen.

Ook de Nieuwjaarsreceptie gaat dus niet door. En de Snertloop ook niet. Heel vervelend. Dat zijn juist clubactiviteiten die zorgen voor onderlinge verbinding. Voor gezelligheid en ontspanning. Ik heb contact gehad met Thomasvaer en Pieternel, die zich zo hadden verheugd op een bezoek aan FC RDC. Zij snappen dat ze niet kunnen komen, maar gaven meteen aan dat ze graag acte de préséance geven als we de opening alsnog op een later moment kunnen organiseren. Top!

De winterstop is aangebroken. De hervatting van het voetbal en de opening van het clubhuis is onzeker. We kunnen niets anders dan afwachten. Dat is lastig voor iedereen. Voor de spelers en zeker ook voor onze vrijwilligers. Want iedereen zet zich enorm in voor de club, maar er wordt veel gevraagd van ieders flexibiliteit. Weet dat het bestuur jullie bijdrage in 2021 extra heeft gewaardeerd. Heel erg DANK.

We wensen alle leden van FC RDC en hun families fijne feestdagen en een voorspoedig  2022.

Mede namens Suzanne, Wim, Henk, Dirk, Karel en Jan-Hein,

Paul van Gurp

Voorzitter FC RDC