Secretaris

Taken: Verwerken van aanmeldingen via de website Vergaderingen 1. Uitschrijven, agenderen en bijwonen vergaderingen 2. Notuleren bestuursvergaderingen en ALV 3. Bijhouden actielijst bestuursvergaderingen Wekelijks post ophalen uit postbus en afhandelen of doorsturen naar betrokkenen Dagelijks controleren en verwerken van e-mailadres …